Địa điểm: V’Star Hòa Bình (thành phố Hòa Bình, cách Hà Nội 70 km)
Đối tượng: Các bạn học sinh từ 9 – 11 tuổi
Thời gian: Thứ 7, Chủ nhật ngày 21 và 22 tháng 5 năm 2016
Chi phí: Được Hệ thống Trường Hà Nội VIP hỗ trợ 60%, chỉ còn 999.000 VNĐ
Sau khi đăng ký các bạn sẽ được nhận thông tin chương trình cụ thể và một buổi Pre–Camp trước khi lên đường!