Năm học 2023-2024, Hệ thống Phổ thông Liên cấp Alfred Nobel (ANS) bước sang năm học thứ 16 thực hiện chương trình Chất lượng cao Advance và năm học thứ 6 giảng dạy chương trình Song ngữ Cambridge. Đến nay, chương trình Cambridge đã trải dài từ bậc Tiểu học (Cambridge Primary), trung học cơ sở (Cambridge Lower Secondary) lên đến IGCSE, AS-level và A-level. Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, ANS tin rằng sự đồng hành và tin tưởng của phụ huynh đóng một vai trò quan trọng giúp chúng ta gắn kết, hỗ trợ và hợp tác để tạo nên một môi trường học tập tích cực, hạnh phúc và an toàn cho các con.

Trong nỗ lực nhằm tăng cường sự kết nối giữa phụ huynh và nhà trường, ANS biên soạn cuốn Cẩm nang để cung cấp cho phụ huynh những thông tin hữu ích từ tầm nhìn, sứ mệnh, triết lý giáo dục của nhà trường cho đến chương trình học, các hình thức kiểm tra đánh giá, các hình thức khen thưởng và kỉ luật, nội quy, các thông tin về đời sống học đường, an toàn trường học, và cách thức liên hệ khi phụ huynh có các vấn đề, mối quan tâm cần phối hợp với nhà trường (Vui lòng click vào ảnh bìa để xem cuốn Cẩm nang phụ huynh).