TÀI CHÍNH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 – 2021

 

Quy định

– Học phí, tiền ăn, tiền xe : Đóng 2 lần/ năm vào trước hai tuần mỗi đầu học kỳ.
– Phí ghi danh : Phí không hoàn lại và là phí đặt chỗ để nhà trường sẽ chính thức xếp lớp cho học sinh.
– Tiền ăn và bán trú : Không hoàn lại trong mọi trường hợp

Chính sách ưu đãi học phí đối với chương trình Cambridge

– Học sinh ghi danh trước 31/3/2020: Ưu đãi 10% học phí
– Học sinh ghi danh trước 31/5/2020: Ưu đãi 5% học phí
– Nhóm từ 3 học sinh ưu đãi 10% học phí ( có thể có 1 học sinh đang học tại trường và 2 học sinh mới)
– Anh chị em ruột trong một gia đình: từ con thứ 2 ưu đãi 15% học phí.
– Học sinh đóng học phí cả năm Ưu đãi 10% học phí.

Lưu ý: Học sinh ưu đãi tổng không quá 30% học phí. Mức học phí chốt tại thời điểm nhập học sẽ được áp dụng trong
suốt 1 cấp học.

Chính sách ưu đãi học phí đối với chương trình Chất lượng cao

– Học sinh ghi danh trước 31/3/2020: Ưu đãi 10% học phí (áp dụng suốt cấp học)
– Học sinh ghi danh trước 31/5/2020: Ưu đãi 5% học phí (áp dụng suốt cấp học)
– Chính sách ghi danh theo nhóm: Nhóm từ 3 học sinh ưu đãi 5% học phí (chỉ áp dụng cho 1 năm học)
– Anh chị em ruột trong một gia đình: từ con thứ 2 ưu đãi 15% học phí (học sinh là con thứ 2 không áp dụng kèm ưu đãi khác)

Lưu ý: Tổng ưu đãi học phí không quá 15% học phí.

 

Thông tin phụ huynh
Thông tin học sinh