CÔ LÊ KHÁNH VÂN
Hiệu trưởng - GV Văn học

THẦY ĐỖ NGỌC TIẾN
Phó hiệu trưởng - GV Địa lý

THẦY NGUYỄN ĐỨC VIỆT
GVCN 6A1 - GV Toán học

CÔ NGUYỄN THỊ HOÀI
GVCN 6A2 - GV Văn học

CÔ ĐỖ HÀ PHƯƠNG
GVCN 6A3 - GV Toán học

CÔ NGUYỄN THỊ BÍCH
GVCN 7A1 - GV Toán học

CÔ NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG
GVCN 7A2 - GV Sinh học

CÔ LÊ THỊ HƯƠNG
GVCN 7A3 - GV Tâm lý

CÔ TRẦN THU HƯƠNG
GVCN 8A1 - GV Văn GDCD

CÔ CAO PHƯƠNG HOA
GVCN 8A2 - GV Toán học

CÔ TRẦN THỊ HOA
GVCN 9A1 - GV Hóa học

CÔ LÊ THỊ THU
GVCN 9A2 - GV Sinh học

CÔ LÊ THỊ THANH HUYỀN
GVCN 10A - GV Vật lý

CÔ PHẠM THỊ THANH
GVCN 11A2 - GV Toán học

CÔ LƯƠNG MAI HƯƠNG
GVCN 12A - GV Văn học

CÔ VƯƠNG THANH VÂN
TỔNG GIÁM THỊ

CÔ CẦM THÚY HÒA
GIÁO VIÊN MỸ THUẬT

CÔ CAO NGỌC ANH
GIÁO VIÊN TIẾNG ANH

CÔ TRẦN THỊ THOA
GIÁO VIÊN TIẾNG ANH

THẦY NGUYỄN TRUNG KIÊN
GIÁO VIÊN VẬT LÝ