Hội đồng giáo dục Hệ thống Trường Phổ thông Liên cấp Alfred Nobel là sự tụ hội của những nhân tố tài năng, bản lĩnh và đầy tâm huyết.
Là những người đầu tàu, xác định con đường phát triển của ANS, Hội đồng giáo dục đưa ra
những quyết định quan trọng trong các vấn đề học thuật, vận hành và quản lý trường.

65

CÔ HOÀNG THỊ NGỌC MAI

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

6

MR. HAYDEN WOOD

GIÁM ĐỐC CHƯƠNG TRÌNH CAMBRIDGE
Cambridge programme director
MsTram2

CÔ NGUYỄN NGỌC TRÂM

Hiệu trưởng trường Tiểu học
Tư thục Alfred Nobel
60

THẠC SĨ LÊ KHÁNH VÂN

Hiệu trưởng trường
Trung học cơ sở Alfred Nobel
66

NHÀ GIÁO ƯU TÚ ĐỖ NGỌC TIẾN

Hiệu trưởng trường
Trung học phổ thông Alfred Nobel