Alfred Nobel School – ANS là 1 trong số ít các hệ thống phổ thông liên cấp ở Hà Nội được công nhận chính thức trên website của Hội đồng khảo thí quốc tế Cambridge (CIE), được quyền đăng ký cho học sinh tham gia các kỳ thi của tổ chức này với các chứng chỉ được công nhận trên toàn cầu.

Link: https://www.cambridgeinternational.org/why-choose-us/find-a-cambridge-school/?Location=Vietnam&City=Hanoi

Hội đồng Khảo thí Quốc tế Cambridge (CIE) trực thuộc Đại học Cambridge của Anh. Đây là một Hội đồng Khảo thí Quốc tế lớn trên thế giới. CIE cung cấp các chương trình học rộng khắp cho trên 160 quốc gia, và hàng năm có hàng triệu học sinh tham dự các kỳ thi do CIE cung cấp.

Các chương trình của CIE bao gồm:
– Chương trình Tiểu học Cambridge (tương đương lớp 1-5)
– Chương trình THCS Cambridge (tương đương lớp 6-8)
– Chương trình Cambridge IGCSE (tương đương lớp 9-10)
– Chương trình tú tài Anh Quốc – chứng chỉ AS và A level (tương đương lớp 11-12)

Chứng chỉ Trung học Phổ thông Quốc tế Cambridge (IGCSE) là một trong những bằng cấp được công nhận rộng rãi nhất trên thế giới. Các khóa học của IGCSE bao gồm phát triển các kỹ năng giáo dục gồm việc gợi nhớ kiến thức, kỹ năng diễn đạt bằng lời nói, giải quyết vấn đề, ứng dụng các phương pháp mới, làm việc theo nhóm và các kỹ năng tự nghiên cứu.

IGCSE là chương trình học quốc tế nổi tiếng nhất và được nhiều học sinh tham gia học nhất trên thế giới cho lứa tuổi từ 14 đến 17 tuổi.

Tại ANS, chương trình Cambridge được thiết kế ưu việt với thời lượng từ 18-20 tiết/tuần (1 tiết tương đương 45 phút) và được giảng dạy bởi 100% các giáo viên bản ngữ chuẩn Cambridge, giúp học sinh thành thạo tiếng Anh và nắm chắc các môn học, tạo thế mạnh vượt trội để tiếp cận với các môi trường quốc tế sau này.