Hiện nay tình hình dịch Covid-19 rất phức tạp. để đáp ứng nhu cầu và thuận tiện cho các bậc cha mẹ muốn đăng ký cho các con vào Hệ thống Trường liên cấp Newton năm học 2020-2021, Nhà trường triển khai tuyển sinh với hình thức đăng ký online và kiểm tra trực tuyến cho học sinh từ ngày 27/3/2020 như sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *