ANS xây dựng một chương trình có tính hệ thống cho phép học sinh học liên tục 4 cấp:

  • Mầm non
  • Tiểu học
  • Trung học cơ sở
  • Trung học phổ thông

Ở tất cả 4 cấp này, học sinh có thể lựa chọn theo học một trong hai hệ: Song ngữChất lượng cao.