PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

  • Học sinh vào lớp 1 sẽ có một buổi PHỎNG VẤN ngắn gọn nhằm mục đích kiểm tra, tìm hiểu về tư duy ngôn ngữ, tâm lý và phát hiện khả năng tiềm tàng của học sinh để có thêm định hướng giúp trẻ phát triển tài năng, bổ sung những khiếm khuyết trong suốt quá trình học tập tại trường.
  • Học sinh vào các khối lớp từ lớp 2 trở lên sẽ làm bài KIỂM TRA ĐẦU VÀO bao gồm các bài thi viết Toán và Ngữ văn (Tiếng Việt), và Phỏng vấn tâm lý. Trường hợp đăng kí vào hệ Song ngữ Cambridge, học sinh cần kiểm tra thêm năng lực tiếng Anh.

Các trường hợp được miễn kiểm tra đầu vào:

  • Học sinh vào học Mầm non hoặc lớp Tiền Tiểu học.
  • Học sinh vào lớp 1 mà trước đó đã tham gia lớp Tiền Tiểu học của trường và cuối khoá được đánh giá đủ điều kiện nhập học.
  • Học sinh vào lớp 6 và lớp 10 sử dụng phương thức XÉT TUYỂN THẲNG dựa vào kết quả học tập và rèn luyện, thành tích cá nhân của học sinh hoặc điểm thi chuyển cấp do Sở Giáo dục tổ chức.

 QUY TRÌNH TUYỂN SINH