Hệ thống Phổ thông Liên cấp Alfred Nobel (Alfred Nobel School – ANS) với hơn 15 năm hoạt động theo triết lý phát triển năng lực từng cá nhân học sinh thông qua phương pháp giáo dục hiện đại, lấy tính nhân bản làm gốc, nhấn mạnh vào việc hình thành môi trường nuôi dưỡng các phẩm chất con người. Mỗi học sinh ANS sẽ là một con người văn minh, biết ứng xử với xã hội và môi trường, tôn trọng sự khác biệt, đa dạng và quan tâm cống hiến cho cộng đồng. ANS chú trọng việc phát triển toàn diện học sinh dựa trên các yếu tố: học thuật, kĩ năng và trải nghiệm.

Song song với việc nghiên cứu phát triển nội dung chương trình giáo dục tiên tiến, hiện đại, ANS từng ngày mở rộng quy mô nhà trường, nâng cấp cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ để đem đến môi trường giáo dục chuyên nghiệp, hiệu quả nhất cho hoạt động dạy học. Trong quá trình đó, ANS rất cần những ứng viên tiềm năng cho các vị trí lãnh đạo, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ bằng cách điền vào phiếu đăng kí ứng tuyển. Phòng Nhân sự sẽ liên hệ nếu như hồ sơ của ứng viên phù hợp với vị trí mà nhà trường đang cần tuyển.

Các vị trí đang cần tuyển cho năm học 2024-2025:

– Giáo viên Hóa học (dạy bằng tiếng Anh)
– Giáo viên Vật lý (dạy bằng tiếng Anh)
– Giáo viên Lịch sử và Địa lý (dạy được cả 2 phân môn)
– Giáo viên Toán cấp THCS và THPT
– Giáo viên Giáo dục Kinh tế và Pháp luật
– Giáo viên Tin học
– Giáo viên Âm nhạc (dạy bằng tiếng Anh)
– Giáo viên Quốc phòng – An ninh
– Giáo viên Tiểu học
– Giáo viên Mầm non
– Cambridge teachers (English, Science, Math, ICT, Business, Economics, Digital Media & Design, Art & Design, Sociology)

ĐĂNG KÍ ỨNG TUYỂN | APPLICATION FORM