Hệ thống Phổ thông Liên cấp Alfred Nobel (Alfred Nobel School – ANS) với hơn 15 năm hoạt động theo triết lý phát triển năng lực từng cá nhân học sinh thông qua phương pháp giáo dục hiện đại, lấy tính nhân bản làm gốc, nhấn mạnh vào việc hình thành môi trường nuôi dưỡng các phẩm chất con người. Mỗi học sinh ANS sẽ là một con người văn minh, biết ứng xử với xã hội và môi trường, tôn trọng sự khác biệt, đa dạng và quan tâm cống hiến cho cộng đồng. ANS chú trọng việc phát triển toàn diện học sinh dựa trên các yếu tố: học thuật, đạo đức và kỷ luật.

Song song với việc nghiên cứu phát triển nội dung chương trình giáo dục tiên tiến, hiện đại, ANS từng ngày mở rộng quy mô nhà trường, nâng cấp cơ sở vật chất và chất lượng dịch vụ để đem đến môi trường sư phạm chuyên nghiệp, hiệu quả nhất cho hoạt động dạy học. Trong quá trình đó, ANS rất cần những ứng viên tiềm năng cho các vị trí lãnh đạo, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Ứng viên quan tâm có thể nộp hồ sơ bằng cách điền vào phiếu đăng kí ứng tuyển. Phòng Nhân sự sẽ liên hệ nếu như hồ sơ của ứng viên phù hợp với vị trí mà nhà trường đang cần tuyển.

ĐĂNG KÍ ỨNG TUYỂN