THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024-2025

I. TUYỂN SINH MẦM NON VÀ TIỀN TIỂU HỌC
– Mầm non: Học sinh từ 18 tháng tới 5 tuổi.
– Lớp Tiền Tiểu học: Học sinh sinh năm 2018, chuẩn bị vào lớp 1.

II. TUYỂN SINH LỚP 1
1. Đối tượng
– Học sinh sinh năm 2018.
– Hoàn thành chương trình giáo dục bậc Mầm non.

2. Hình thức tuyển sinh
– Phỏng vấn Tư duy ngôn ngữ.
– Phỏng vấn Tâm lí học đường.
– Phỏng vấn Tiếng Anh (nếu đăng kí hệ Song ngữ Cambridge).

Lưu ý: Đối với học sinh tham gia lớp Tiền tiểu học tại trường Alfred Nobel: Học sinh sẽ được kiểm tra đánh giá cuối khóa học. Kết quả đánh giá cuối khóa có thể được sử dụng để xét vào lớp 1.

3. Chỉ tiêu
01 lớp Chất lượng cao, 04 lớp Song ngữ Cambridge.

4. Thời gian đăng ký
Từ ngày 01 tháng 11 năm 2023 đến khi đủ chỉ tiêu.

III. TUYỂN SINH LỚP 6
1. Đối tượng
– Học sinh sinh năm 2013.
– Hoàn thành chương trình Tiểu học.

2. Hình thức tuyển sinh
2.1. Xét tuyển thẳng
Học sinh được tuyển thẳng nếu thuộc một trong các nhóm sau:

  • Nhóm 1: Học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba hoặc huy chương Vàng, Bạc, Đồng cá nhân trong các cuộc thi văn hóa hoặc các cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp Quận/Huyện trở lên do ngành Giáo dục tổ chức.
  • Nhóm 2: Học sinh đáp ứng các điều kiện sau:

– Đánh giá năng lực, phẩm chất Tốt trong 5 năm học Tiểu học;
– Điểm kiểm tra cuối kì của 3 học kì gần nhất: Toán & Tiếng Việt từ 7.0 trở lên; Tiếng Anh từ 6.5 trở lên.

Đối với hệ Song ngữ Cambridge, ngoài đáp ứng các tiêu chuẩn ở nhóm 1 hoặc 2, học sinh cần có thêm chứng chỉ TOELF Primary từ 113 điểm trở lên, chứng chỉ Tiếng Anh Cambridge Flyers hoặc các chứng chỉ khác tương đương .

2.2. Kiểm tra đầu vào
Học sinh không đáp ứng được các điều kiện xét tuyển thẳng sẽ tham gia kiểm tra đầu vào gồm:
– Kiểm tra các môn Toán, Tiếng Việt.
– Phỏng vấn Tâm lí học đường.
– Kiểm tra Tiếng Anh (nếu đăng kí học hệ Song ngữ Cambridge).

3. Chỉ tiêu
01 lớp Chất lượng cao, 03 lớp Song ngữ Cambridge.

4. Thời gian đăng ký
Từ ngày 04 tháng 12 năm 2023 đến khi đủ chỉ tiêu.

IV. TUYỂN SINH LỚP 10
1. Đối tượng
– Học sinh sinh năm 2009.
– Tốt nghiệp Trung học cơ sở.

2. Hình thức tuyển sinh
2.1. Xét tuyển thẳng
Học sinh được tuyển thẳng nếu thuộc một trong các nhóm sau:

  • Nhóm 1: Học sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba hoặc huy chương Vàng, Bạc, Đồng cá nhân trong các cuộc thi văn hóa hoặc các cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp Quận/Huyện trở lên do ngành Giáo dục tổ chức.
  • Nhóm 2: Học sinh có điểm thi vào 10 do Sở Giáo dục tổ chức bằng hoặc cao hơn mức điểm xét tuyển thẳng của trường (Mức điểm xét tuyển thẳng sẽ được công bố vào thời điểm Sở Giáo dục công bố điểm thi).
  • Nhóm 3: Học sinh đáp ứng các điều kiện sau:

– Hạnh kiểm Tốt trong 4 năm học Trung học cơ sở;
– Điểm trung bình môn học của 3 học kì gần nhất: Toán & Ngữ Văn từ 7.0 trở lên; Tiếng Anh từ 6.5 trở lên.

Đối với hệ Song ngữ Cambridge, ngoài đáp ứng các tiêu chuẩn ở 1 trong 3 nhóm trên, học sinh cần có thêm chứng chỉ  IELTS từ 5.0, TOEIC từ 500 trở lên hoặc chứng chỉ khác tương đương.

2.2. Kiểm tra đầu vào
Học sinh không đáp ứng được các điều kiện xét tuyển thẳng sẽ tham gia kiểm tra đầu vào gồm:
– Kiểm tra Toán, Ngữ Văn.
– Phỏng vấn Tâm lí học đường.
– Kiểm tra Tiếng Anh (nếu đăng kí học hệ Song ngữ Cambridge).

3. Chỉ tiêu
03 lớp Chất lượng cao, 01 lớp song ngữ Cambridge.

4. Thời gian đăng ký
Từ ngày 04 tháng 12 năm 2023 đến khi đủ chỉ tiêu.

V. TUYỂN SINH CÁC KHỐI LỚP KHÁC
1. Đối tượng
– Học sinh đã hoàn thành chương trình học của năm học trước và đủ điều kiện lên lớp.

2. Hình thức tuyển sinh
– Kiểm tra đầu vào Toán, Ngữ Văn (Tiếng Việt).
– Phỏng vấn Tâm lí học đường.
– Kiểm tra Tiếng Anh (nếu đăng kí học hệ Song ngữ Cambridge).

Lưu ý: Ở tất cả các khối lớp, học sinh không đủ điều kiện vào hệ Song ngữ Cambridge có thể được phép chuyển sang hệ Chất lượng cao (nếu đủ điều kiện và còn chỉ tiêu).

——————————-
Alfred Nobel School vui mừng chào đón các Ansers tương lai!