CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG ALFRED NOBEL

NĂM HỌC 2021 – 2022

Học bổng Alfred Nobel là học bổng thường niên, được kéo dài trong suốt quãng thời gian học tập  một cấp học tại Alfred Nobel. Các học sinh được nhận học bổng cần cam kết trong việc giữ vững thành tích học tập, và lan tỏa tinh thần hiếu học với các bạn học sinh khác.

Trong năm học 2021-2022 này, Nhà trường sẽ trao các suất học bổng trị giá từ 30% đến 80% học phí dành cho học sinh giỏi có thành tích học tập xuất sắc (bao gồm cả học tập và thành tích nghệ thuật, thể thao, tài năng được Quốc gia, Thành phố, Quận Huyện tổ chức và công nhận).

Alfred Nobel School luôn mong muốn là nơi khơi nguồn, ươm mầm và giúp cho các tài năng có thể tỏa sáng trong tương lai. Quỹ học bổng Alfred Nobel School năm 2021 – 2022 xin gửi thông tin chi tiết tới Quý Phụ huynh về chương trình học bổng dành cho học sinh cụ thể như sau: