Phát huy quyền dân chủ của học sinh

Dân chủ là một giá trị cần được thúc đẩy và phát triển trong mọi lĩnh vực của xã hội, bao gồm cả giáo dục. Tại Alfred Nobel, việc phát huy quyền dân chủ của học sinh không chỉ là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng một cộng đồng học tập tích […]

Xây dựng trường học an toàn và phòng chống bạo lực học đường

Môi trường học an toàn và không bạo lực không chỉ là một mục tiêu mà còn là một nhiệm vụ quan trọng trong hệ thống giáo dục hiện đại nói chung và tại trường Alfred Nobel nói riêng. Việc xây dựng một môi trường học tốt là một quá trình đòi hỏi sự cam […]