HÀNH TRÌNH KIẾN TẠO AN TOÀN HỌC ĐƯỜNG: ALFRED NOBEL SCHOOL ĐÃ HOÀN THÀNH MŨI TIÊM THỨ 2 VACCINE NGỪA COVID 19

Đúng 2h chiều ngày 24/10/2021, toàn bộ danh sách cán bộ, giáo viên và nhân viên Hệ thống PTLC Alfred Nobel đã được Y tế Phường Láng Thượng thông báo có mặt tại Bệnh viện Mắt TW2 để hoàn thành mũi tiêm Vaccine thứ 2 ngừa covid 19. Theo đúng tinh thần của Hội đồng nhà trường mỗi thầy cô ANS cần giữ cho mình sức khỏe tốt nhất, năng lượng tốt nhất để tiếp tục sứ mệnh dạy học của mình. Giữa thời điểm cả nước thực hiện phòng chống dịch covid 19, nhiệm vụ và quyền lợi được tiêm chủng với Thầy cô ANS đã trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.

Nhà trường tự hào vì đến nay gần 100% cán bộ, nhân viên và thầy cô giáo tại ANS đã hoàn thành mũi tiêm thứ 2. Việc tiêm Vaccine cho đội ngũ giáo viên và nhân viên ANS được thực hiện theo đúng kế hoạch  tiêm chủng cộng đồng của TP. Hà Nội, được phường Láng Thượng triển khai đúng chỉ tiêu. Các giáo viên nước ngoài của Hệ thống PTLC Alfred Nobel đã rất tự hào và xúc động vì được quan tâm và bảo vệ trong dịch bệnh. Đây là một “thành tích” nhỏ trong hành trình dài hơi kiến tạo an toàn học đường, sẵn sàng cho ngày tới trường của Thầy và trò ANS.